COMPANY INFO

TOP MESSAGE

ขัดเกลาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
พร้อมสร้างความแตกต่าง เพื่ออนาคตที่หลากหลาย

บริษัทของเรามีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานคือ “ก้าวหน้าไปกับเทคโนโลยีที่มีความฝัน” โดยมีจุดยืนในการทำงานที่ไม่เพียงมุ่งแก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยอย่างเต็มความสามารถ แต่ยังพร้อมเพิ่มสิ่งที่มีแต่บริษัทของเราทำได้ลงไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้น
ตัวอย่างเช่นเรามีการให้ความสนใจกับ AI และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้เรายังมีความคิดให้วิศวกรรุ่นใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีแนวหน้า ตามวิสัยทัศน์ในการบริหารงานของบริษัท ในเรื่องของวิธีการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ ด้วยการวาด “ความฝัน” ที่จะทำให้สามารถขยายขอบเขตความคิดไปกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่อยู่ตรงหน้า หรือกับการสร้างผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเราเอง

 

องค์กรทั่วไปมีรูปทรงพีระมิดโดยมีประธานบริษัทอยู่ด้านบน แต่ทว่าบริษัทของเรานั้นตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง เราทุกคนมีแนวคิดอย่างแน่วแน่แบบเดียวกันว่าประธานบริษัทอยู่เป็นฐานในชั้นล่าง ชั้นบนขึ้นไปคือผู้บริหาร ชั้นบนขึ้นไปอีกคือพนักงานที่ค้ำจุนลูกค้าผู้อยู่ชั้นบนสุด
องค์กรของเราสามารถขยายตลาดได้โดยการเพิ่มพูนทักษะทางเทคนิคของวิศวกรแต่ละคน พร้อมกับให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของพนักงาน นอกจากนี้ยังมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคนทำงานตามดุลยพินิจของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าความรับผิดชอบจะเพิ่มขึ้น โดยท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การทำงานที่มีคุณค่า
ในอีกทางหนึ่ง ประธานบริษัทเป็นผู้กำหนดทิศทางในการบริหารบริษัทให้มีความสมดุล พร้อมคิดว่าจะทำอย่างไรให้ความคิดของพนักงานออกมาเป็นรูปร่างได้ โดยใช้สติปัญญาพยายามปรับปรุงทุกด้านให้ดีขึ้น ซึ่งแนวคิดแบบนี้ก็เป็นเหมือนการบริหารงานที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้

 

อนาคตที่เรามุ่งหมายไม่ใช่เพียงแค่การหยุดอยู่กับการพัฒนาธุรกิจ แต่เป็นการมีส่วนร่วมหาแนวทางในกาสร้างสังคมที่ยั่งยืนในฐานะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น
โดยหนึ่งในคำตอบนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่จะเป็น บริษัท มหาชน ตัวอย่างเช่นในขณะนี้บริษัทของเรากำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยในการฝึกอบรมวิศวกร ในขั้นต่อไปมีแผนการที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยที่นั่น เริ่มจากการตั้งฐานในประเทศ ASEAN และนำไปสู่การสร้างกลไกในการรวบรวมความรู้ทางเทคนิคจากประเทศต่าง ๆ
นอกจากนี้ยังมีความคิดที่แน่วแน่ในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้ ผู้หญิงที่ห่างจากการทำงาน วิศวกรที่เกษียณงานแล้ว และคนพิการสามารถสนุกกับการทำงานได้
ความหวังสูงสุดคือการทำให้ทริปเปิ้ลวันเป็นบริษัทที่ทุกคนสามารถแสดงออกทางคำพูด และการกระทำได้อย่างเป็นอิสระ สร้างความแตกต่าง และเพิ่มทักษะทางเทคนิค พร้อมกับวาด “ความฝัน” ที่นำไปสู่ความจริง

ผู้บริหารสูงสุด ซากาวะ ทัตสึยะ

PHILOSOPHY

ปรัชญาการบริหาร

เราจะเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีความสามารถทางเทคนิคระดับสูง รองรับความต้องการทางเทคโนโลยีอันหลากหลายเพื่อคนรุ่นต่อไป พร้อมเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม

VISION

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีความสามารถทางเทคนิคระดับสูงเป็นรากฐาน เพื่อมอบความฝันให้แก่ผู้คนให้ได้มากที่สุด

INFORMATION

ชื่อบริษัท

ทริปเปิ้ลวัน

ประธานกรรมการผู้จัดการ

ซากาวะ ทัตสึยะ

สำนักงานใหญ่

อาคารชินเมนิฮงบาชิ ชั้น 3 16-15 นิฮงบาชิ-โคอะมิ-โจ เขตจูโอ โตเกียว 103-0016

ก่อตั้งบริษัท

เดือน เมษายน พ.ศ. 2538

เงินทุน

99.88 ล้านเยน

จำนวนพนักงาน

74 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้าง)

ธนาคารหลักในการทำธุรกรรม

ธนาคารโชโคจูคิน (สาขาโอโมริ)
ธนาคารมิซึโฮะ (สาขาโคะบุนะโจ)
ธนาคารอาซาฮีชินคิน (สาขาฮิกาชินิฮงบาชิ)
เรียงลำดับตามอักษร

ทนายที่ปรึกษา

สำนักงานกฎหมายมารุโนะอุจิ

HISTORY

เดือนเมษายน พ.ศ.2538

ก่อตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท สแต็ก จำกัด (เงินทุน 10 ล้านเยน) เริ่มธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเริ่มออกแบบแผงวงจร และพัฒนาฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2538

ย้ายสำนักงานหลักไปยัง อุเอะโนะ เขตไทโตะ โตเกียว

เดือนมีนาคม พ.ศ.2543

เริ่มต้นธุรกิจออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น FPGA และ ASIC

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2543

ดำเนินการเพิ่มเงินทุนผ่านการจัดสรรของบุคคลที่สาม เป็น 40 ล้านเยน

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2543

เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก บริษัท สแต็ก จำกัด เป็น บริษัท ทริปเปิ้ลวัน จำกัด

เดือนเมษายน พ.ศ.2544

ดำเนินการเพิ่มเงินทุนผ่านการจัดสรรของบุคคลที่สาม เป็น 85 ล้านเยน

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544

LSI สำหรับการประมวลผลภาพ (Image Processing) ได้รับการรับรองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายโดยจังหวัดโตเกียว

เดือนกันยายน พ.ศ.2544

ก่อตั้งสำนักงานโยโกฮาม่า ณ เขตทสึซึกิ เมืองโยโกฮาม่า พร้อมเริ่มธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องจักรที่มีความแม่นยำ เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์

เดือนตุลาคม พ.ศ.2548

ก่อตั้งศูนย์พัฒนาฟุคุโอกะ ณ เขตซาวาระ เมืองฟุกุโอกะ
ย้ายสำนักงานหลักจาก อุเอะโนะ เขตไทโตะ ไปยัง นิฮงบาชิ-โฮริโดเมะ-โจ เขตจูโอ

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2549

ดำเนินการเพิ่มเงินทุนผ่านการจัดสรรของบุคคลที่สาม เป็น 99.88 ล้านเยน

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ก่อตั้งสำนักงานฟุคุโอกะ ณ เขตซาวาระ เมืองฟุคุโอกะ (รวมกับศูนย์พัฒนาฟุคุโอกะ)

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552

ย้ายสำนักงานหลักจาก นิฮงบาชิ-โฮริโดเมะ-โจ เขตจูโอ ไปยัง นิฮงบาชิ-โคอะมิ-โจ เขตจูโอ

เดือนเมษายน พ.ศ.2557

สำนักงานโยโกฮาม่า (แผนกระบบ) ได้รับ KES ซึ่งเป็นมาตรฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

เดือนธันวาคม พ.ศ.2559

ได้รับเครื่องหมาย JAPiCO (รับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) จากสมาคมจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัททั่วไปแห่งญี่ปุ่น (เลขทะเบียน JG1612300051)

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์โตเกียว TOKYO PRO Market

เดือนกันยายน พ.ศ.2561

สำนักงานโยโกฮาม่าย้ายที่ตั้ง จาก คาโมะอิ ไปยัง นาคะมะจิได

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ขยายสำนักงานหลักโดยเพิ่มชั้น

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ขยายสำนักงานโยโกฮาม่าโดยเพิ่มชั้น

OFFICE

สำนักงานหลัก

อาคารชินเมนิฮงบาชิ ชั้น 3 16-15 นิฮงบาชิ-โคอะมิ-โจ เขตจูโอ โตเกียว 103-0016

สำนักงานโยโกฮาม่า

อาคารชิโอะคาว่า 101 5-3-5 นาคะมะจิได เขตทสึซึกิ เมืองโยโกฮาม่า คานะกาว่า 224-0041

ชินโยโกฮาม่า แซทเทิลไลท์

อาคารชินโยโกฮาม่ายูเนียน ชั้น 1 3-24-11 ชินโยโกฮาม่า เขตโคโฮคุ เมืองโยโกฮาม่า คานะกาว่า

สำนักงานฟุคุโอกะ

ศูนย์พัฒนาระบบ LSI โดยรวมแห่งฟุคุโอกะ 513 3-8-33 โมโมะจิฮามะ
เขตซาวาระ เมืองฟุคุโอกะ ฟุคุโอกะ 814-0001

TOP